RECENZJA

maszyna-zdjecia_uslugi-004_recenzja

RECENZJA

Recenzja tekstu literackiego zawiera m.in.

omówienie i ocenę tekstu literackiego (dobre i złe strony),

sugestie zmian (jeśli są potrzebne),

oraz ocenę potencjału książki .

 

Ceny:

500 zł + 23% VAT do 12 arkuszy wydawniczych

700 zł + 23% VAT od 12 do 20 arkuszy wydawniczych

850 zł + 23% VAT powyżej 20 arkuszy wydawniczych

1 arkusz  wydawniczy = 40 000 znaków znormalizowanego tekstu ze spacjami

FreshMail.pl