REDAKCJA I KOREKTA TEKSTU

maszyna-zdjecia_uslugi-003_redakcja

REDAKCJA I KOREKTA TEKSTU

Redakcja tekstu literackiego obejmuje m.in.

kontrolę logiczną treści,

kontrolę osi czasu powieści,

kontrolę dialogów (według normy Wolańskiego)

ujednolicenie zapisu liczebników, nazw, myśli, wtrąceń, cytatów itp.,

ortografię,

wprowadzanie synonimów,

kontrolę stylu,

kontrolę typu narracji,

kontrolę czasu akcji.

Cena 120 zł  + 23% VAT/arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków ze spacjami)

 

Korekta uwzględnia m.in.

usuwanie błędów technicznych,

wyłapanie literówek,

ujednolicenie zapisów,

poprawę interpunkcji.

Cena 100 zł  + 23% VAT/arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków ze spacjami)

 

 

FreshMail.pl