Komunikat – informacja o realizacji projektu

projekt

Komunikat – informacja o realizacji projektu

Maszyna do pisania realizuje projekt objęty grantem “Zakup wyposażenia kuchni i sali szkoleniowej na potrzeby wdrożenia nowej usługi gastronomicznej i udoskonalenia usług edukacyjnych”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Rezultatami projektu będzie:

– wprowadzenie usługi gastronomicznej
– udoskonalenie usług edukacyjnych dla dorosłych
– wprowadzenie nowej usługi edukacyjnej np. dla szkół

Całkowita wartość projektu objętego grantem wynosi 88 888,89 zł i obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci grantu w wysokości nie większej niż: 79 999,98 zł.

EFRR_BLACK

Napisz komentarz

CLOSE
CLOSE