KONKURSY PISARSKIE

konkursy pisarskie

KONKURSY PISARSKIE

Przypominamy o trwających konkursach pisarskich pod naszym patronatem.

 

KONKURS NA POWIEŚĆ NEW ADULT

Konkurs na powieść
Piszesz powieść dla 18-25-latków?  Czas pomyśleć o poszukaniu wydawcy !

Wydawnictwo Czwarta Strona czeka na Twoją powieść do 30 czerwca 2018 roku.

Minimalna objętość utworu to 10 arkuszy wydawniczych, czyli 400 tys. znaków liczonych razem ze spacjami.

Zgłoszenie musi zawierać dane autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy i adres e-mail.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27 października 2018 roku podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www organizatora konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich, która do dnia 30 czerwca 2018 roku prześle na adres: Wydawnictwo Poznańskie ul. Fredry 8, 61-701 Poznań z dopiskiem „CZWARTA STRONA NEW ADULT”, powieść swojego autorstwa, napisaną w języku polskim, o tematyce spełniającej warunki konkursu

Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą opiekuna prawnego.

Cały regulamin i wszystkie warunki konkursu przeczytajcie tutaj.

Wyróżnieniami w konkursie są kursy pisarskie w Maszynie do Pisania:)

 

KONKURS NA OPOWIADANIE KRYMINALNE

konkurs pisarski

Po raz trzeci zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na opowiadanie kryminalne Złoczyńcy w uzdrowisku.

Opowiadania  należy przesłać do 16 lipca 2018 r. (liczy się data odbioru).

W tym roku warunkiem koniecznym jest wątek miłosny.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób związanych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorem.

Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 000 znaków ze spacjami (czcionka Times New Roman, rozmiar 12).

Nadesłany utwór musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i w żadnej formie niepublikowany.

W Waszym opowiadaniu kryminalnym muszą pojawić się elementy związane z powiatem otwockim. Źródło inspiracji mogą stanowić m.in. znane osoby pochodzące z terenu powiatu, miejsca turystyczne, kulturalne, ośrodki, placówki, zakłady itp., które znajdowały lub znajdują się na terenie powiatu otwockiego. Akcja opowiadania może toczyć się w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Utwory należy podpisać godłem (pseudonimem uniemożliwiającym identyfikację autora). Godło oraz tytuł opowiadania powinny znajdować się na pierwszej stronie. Do opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku przesyłki drogą elektroniczną) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (w przypadku przesyłki pocztą tradycyjną) należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu kontaktowego lub adres email), czyli wypełnioną i podpisaną ręcznie kartę stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu (w przypadku wysyłki mailem należy przesłać skan karty). Do czasu wyłonienia zwycięzców dane osobowe autorów nie będą znane jurorom.

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne:

  • I nagroda – 2000,00 zł
  • II nagroda –  1500,00 zł
  • III nagroda– 1000,00 zł

oraz dodatkowe wyróżnienia w formie rzeczowej dla autorów najciekawszych prac.

Szczegółowy regulamin znajdziecie tutaj, a kartę zgłoszeniową tutaj.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Kultury i Promocji, tel.: 22 788 15 34 wew. 387

Maszyniści do piór!

Przypominamy, że 23 kwietnia ogłosimy laureatów konkursu na opowiadanie z powstaniem wielkopolskim w tle

Napisz komentarz

CLOSE
CLOSE

FreshMail.pl