PRACA NAD POWIEŚCIĄ

maszyna-zdjecia_uslugi-006_jedn

PRACA NAD POWIEŚCIĄ

Praca nad powieścią to indywidualny i najbardziej efektywny kurs pisania oparty na wzorcach anglosaskich: dla zaawansowanych

Szkolenie odbywa się indywidualnie:

autor projektu  – nauczyciel

 • w 3 sesjach szkoleniowych typu one to one
 • w czasie między sesjami odbywa się intensywna praca zdalna do ustalenia z nauczycielem

Nauczyciel stara się pomóc autorowi i odpowiedzieć na jego pytania w razie jego potrzeb. Jednak nie pisze i nie poprawia za autora. Jest opiekunem artystycznym.

Praca nad powieścią trwa 6-12 miesięcy.

SESJA 1

WPROWADZENIE

w trakcie której autor projektu przy pomocy nauczyciela określa:

 • swoje cele,
 • gatunek powieści,
 • postaci główne,
 • świat powieści,
 • przebieg fabuły,
 • zarys planu powieści
 • jej klimat
 • formę opowiadania (pomysł, kompozycja)
 • narrację
 • zakończenie powieści

SESJA 2

ROZWÓJ

Odbywa się minimum po 2 miesiącach od pierwszej sesji (do ustalenia indywidualnie).

W tym czasie autor projektu powinien stworzyć już część książki.

Nauczyciel zna materiał (kontaktuje się z autorem projektu za pośrednictwem e-maili), zapoznał się też z materiałem przygotowanym przez autora i konstruktywnie omawia projekt.

Wspólnie z autorem projektu ustalają co należy poprawić, w jakim kierunku zmierza powieść. Jeśli trzeba, sugeruje konieczność przepisania materiału, wskazuje nowe drogi rozwoju postaci oraz odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości autora projektu.

Tutaj można już też mówić o „stylu autora” oraz jego mocnych i słabych stronach. Nauczyciel wskazuje je, by autor zdawał sobie z nich sprawę w trakcie dalszej pracy.

SESJA 3

PODSUMOWANIE

Termin do ustalenia indywidualnie. Autor projektu powinien być już na finiszu prac literackich. Jeśli tak nie jest, wspólnie z nauczycielem ustalają nowy plan prac, szukają gdzie leży problem kryzysu.

W razie prawidłowej pracy z nauczycielem autor powinien mieć „roboczą” wersję książki, z którą może udać się do wydawców lub złożyć ją na konkurs literacki.

Nauczyciel sporządza listę ostatecznej oceny wersji według zasad konstruktywnej krytyki stosowanych na kursie (zalety i mankamenty, które nie są oceną, lecz pozwolą na dalszy rozwój projektu)

KWALIFIKACJA PROJEKTÓW:

NAUCZYCIEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DECYZJI O PRZYJĘCIU KANDYDATA NA KURS. NA ŻYCZENIE MOŻE WYSTAWIĆ KRÓTKIE UZASADNIENIE.

Uczestnictwo kwalifikowane jest przede wszystkim na podstawie stopnia zaawansowania autora projektu. Osoby początkujące zapraszamy na kursy stacjonarne w grupach lub kursy indywidualne dla początkujących.

DOKUMENTY DO APLIKACJI:

 1. streszczenie pomysłu lub zarys historii, ewentualnie opis postaci głównej (do 5 stron maszynopisu)
 2. krótki opis dotychczasowych dokonań autora z uwzględnieniem prac literackich, dokonań, nagród ale także pasji, wykształcenia i wykonywanego zawodu (do 2 stron maszynopisu)
 3. ewentualnie maszynopis istniejącego draftu książki lub jej fragmenty

OPŁATY

Całkowity koszt  4500 zł + 23% vat (5 535,00 zł brutto, może być płatne w 3 ratach, wystawiamy faktury VAT)

 

 

WARTO WIEDZIEĆ

Autor projektu nie musi brać pod uwagę sugestii nauczyciela. Jest to jego decyzja i jego dzieło.

Nauczyciel nie pisze recenzji, ani nie zobowiązuje się do pomocy w wydaniu książki.

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do zakończenia pracy z autorem, jeśli autor nie pisze – uznajemy, że automatycznie nie przechodzi do kolejnego etapu rozwoju projektu.

Kurs zakłada pracę nad tekstem ok. 420 000 znaków.  Książki o większej objętości podlegają dodatkowej wycenie.

Nauczyciel nie daje gwarancji ukończenia oraz wydania książki drukiem – zależy to od talentu i zaangażowania autora.

 

 

CLOSE
CLOSE