KONKURS NA POWIEŚĆ NEW ADULT

Konkurs na powieść

KONKURS NA POWIEŚĆ NEW ADULT

Piszesz powieść dla 18-25-latków? Czas pomyśleć o poszukaniu wydawcy :-). Wydawnictwo Czwarta Strona czeka na Wasze powieści do 30 czerwca 2018 roku.

Minimalna objętość Utworu to 10 arkuszy wydawniczych, czyli 400 tys. znaków liczonych razem ze spacjami.

Zgłoszenie musi zawierać dane autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy i adres e-mail.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 27 października 2018 roku podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie www organizatora konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca obywatelstwo polskie i pełnię praw obywatelskich, która do dnia 30 czerwca 2018 roku prześle na adres: Wydawnictwo Poznańskie ul. Fredry 8, 61-701 Poznań z dopiskiem “CZWARTA STRONA NEW ADULT”, powieść swojego autorstwa, napisaną w języku polskim, o tematyce spełniającej warunki konkursu

Osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą opiekuna prawnego.

Cały regulamin i wszystkie warunki konkursu przeczytajcie tutaj.

Wyróżnieniami w konkursie są kursy pisarskie w Maszynie do Pisania:)

Zachęcamy do śledzenia dedykowanego konkursowi fanpage na FB

 

Napisz komentarz

CLOSE
CLOSE

FreshMail.pl