Odliczamy dni do świąt i do kursów dodajemy prezenty

maszyna swieta_odliczamy dni 800x800_zapowiedz_

Odliczamy dni do świąt i do kursów dodajemy prezenty

Zastanawiasz się, co podarować bliskiej osobie pod choinkę? A może to Twoim marzeniem jest napisanie książki?

Odliczaj z nami dni do świąt i kup kurs z wyjątkowym prezentem!

Zasady akcji

Odliczanie do świąt rozpoczynamy 24 listopada 2018 r. Przez cały miesiąc będziemy publikowali na naszym fanpage’u na Facebooku https://www.facebook.com/MaszynaDoPisaniaPl posty informujące o prezencie, który dodamy do zakupionego kursu. Kursy z wybranym prezentem można kupować do momentu publikacji kolejnego wpisu z odliczaniem do świąt, do wyczerpania miejsc na kursach i/lub puli prezentów. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie należy przesłać na adres: maszyna@maszynadopisania.pl WAŻNE! W tytule maila wpisz “Kurs z prezentem”.

5 DNI DO ŚWIĄT – ZOBACZ PREZENT >>

W akcji świątecznej biorą udział kursy prowadzone w 2019 r. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Pile.
Naszymi nauczycielami są: Sylwia Chutnik, Marcin Kącki, Wojciech ChmielarzJoanna Opiat-Bojarska, Alina Krzywiec, Izabela Szylko, Joanna Wrycza-BekierAgnieszka Urbańska, Marta Mizuro, Patrycja Grzelczak, Jacek BierutPiotr Bojarski oraz technicy kryminalistyki: Paweł Leśniewski i Marcin Mańczak.

Wybierz kurs, który chcesz kupić w świątecznym prezencie komuś lub sobie – SPRAWDŹ KALENDARZ KURSÓW NA 2019 r.

Dodatkowo przez cały okres trwania akcji można kupować kursy pisarskie z rabatami:
10% DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW
10% BONUS ZA PRZYJACIELA (przy zapisie dwóch osób, zniżka dla nowych kursantów).
Rabaty nie sumują się.

 

REGULAMIN AKCJI „ODLICZANIE DO ŚWIĄT”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Akcji “Odliczanie do świąt” (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47,  zwana dalej Organizatorem.
 1. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji (zwana dalej Kupującym).
 1. Akcja i związana z tym sprzedaż kursów rozpoczyna się  24 listopada 2018 r. i kończy się dnia 23 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną.
 1.  Kursy objęte Akcją to kursy pisarskie organizowane w 2019 r. podane w kalendarzu kursów na tej stronie https://www.maszynadopisania.pl/kalendarz-kursow/
 1. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres maszyna@maszynadopisania.pl (w tytule maila należy wpisać “Kurs z prezentem”), zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 250 zł brutto.

Dane do wpłaty:

IDEA BANK
NUMER KONTA: 35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania
87-100 Toruń
ul. Zbożowa 15/47

tytułem:  zadatek na kurs…..(nazwa kursu)
Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

 1. Kupujący, po wpłacie zadatku na wybrany kurs, otrzyma pod wskazany adres e-mail informację o wybranym przez siebie prezencie. Prezent nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, nie może też zostać zamieniony na inny prezent. W przypadku, kiedy pula prezentów jest ograniczona, o liczbie prezentów organizator poinformuje w poście na Facebooku. 
 1. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.
 1.  W przypadku nieodbycia się kursu z winy Organizatora, zadatek w wysokości 250 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.
 1. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu, zadatek nie jest zwracany.
 1. Kupujący w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres, w ciągu 24 godzin od chwili wyboru konkretnego kursu.
 2. Informacje na temat Akcji udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl oraz na fanpage’u Maszyny do Pisania.2. POZOSTAŁE
 1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.
 1. Na wszystkie pytanie odpowiadamy mailem, prosimy o kontakt: maszyna@maszynadopisania.pl (w tytule wiadomości należy wpisać “Kurs z prezentem”). Jeśli w ciągu 24 nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny 697 301 804.
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
  – 
  Administratorem danych uzyskanych od Kupujących kursy pisarskie w Maszynie do Pisania jest  Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47.
  – Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje wyznaczony do tego celu Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl.
  – Podanie przez Kupującego danych osobowych przy zakupie kursu pisarskiego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapisania na kurs.
  – Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu rezerwacji miejsca i sprzedaży kursu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualniania, usunięcia, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  – Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
  – W każdej chwili, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Napisz komentarz