REGULAMIN AKCJI “WYJĄTKOWY PREZENT NA ŚWIĘTA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji „WYJĄTKOWY PREZENT NA ŚWIĘTA” (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47, zwana dalej Organizatorem.

2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji (zwana dalej Kupującym).

3. Akcja rozpoczyna się 22 listopada 2021 r. i kończy się dnia 24 grudnia 2021 r. o godzinie 13:00 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych do zakupu drogą elektroniczną i dotyczy następujących kursów:

Kursy biorące udział w Akcji:

– Wstęp do powieściopisarstwa z  Łukaszem  Orbitowskim – RABAT 100 zł –    zobacz program kursu >>

–  Nieznośna namiętność, czyli jak dobrze napisać scenę miłosną z Małgorzatą Wardą – RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

– W kobiecym kręgu (poziom I) z Małgorzatą Wardą – RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

– Reportaż (poziom I) z Marcinem Kąckim   – RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

– Jak kłamać skutecznie i mieć z tego frajdę – kurs pisania opowiadania (poziom I) z Martą Guzowską  – RABAT 100 zł  – zobacz program >>

– Jak zacząć pisać swoją pierwszą książkę. Kurs dla młodzieży z Małgorzatą Wardą – RABAT 100 zł taniej zobacz program >>>

– Czary-mary i coś jeszcze – kurs pisania literatury dziecięcej do lat 8 (poziom I) z Agnieszką Urbańską  – RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

– Groza, thriller i horror ( poziom I) z Arturem Urbanowiczem  – RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

– Powieść kryminalna (poziom I) z Martą Guzowską  – RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

– Powieść kryminalna (poziom II) z Martą Guzowską – RABAT 100 zł  –  zobacz program kursu >>>

– Warsztaty jednodniowe z Martą Guzowską:

I. Jak stworzyć intrygującego bohatera – RABAT 50 zł  – zobacz program kursu >>>

II. Podróż bohatera, czyli, czy bohater musi przejść przemianę – RABAT 50 zł  –   zobacz program kursu >>>

III. Dialogi i opisy – – RABAT 50 zł  – zobacz program kursu >>>

IV. Piękny styl -– RABAT 50 zł  – zobacz program kursu >>>

V. Jak  dążyć do celu z akcją opowiadania  – RABAT 50 zł  – zobacz program kursu >>>

– Jednodniowe warsztaty poetyckie z Jackiem Bierutem – – RABAT 50 zł  – zobacz program kursu >>>

Kursy stacjonarne w Warszawie:
– Podstawy pisania z Izą Szylko (zajęcia w dni powszednie lub w weekendy) RABAT 100 zł – zobacz program kursu >>

– Felieton (poziom I) z Sylwią Chutnik  RABAT 100 zł  – zobacz program kursu >>

4. Rabat Akcji świątecznej łączy się z rabatem  dla naszych absolwentów (10%)

5. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 3 niniejszego regulaminu, w ciągu 4 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest do opłaty zadatku w wysokości 300 zł brutto

Dane do wpłaty:

Bank Pekao S.A.

NUMER KONTA

35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania

Zbożowa 15/47

87-100 Toruń

tytułem: (nazwa kursu)

6. Resztę należności za kurs należy zapłacić zgodnie ze standardowymi zasadami, zgodnymi z pkt. 24 regulaminu kursów

7. W przypadku nieodbycia się kursu z powodu niezebrania się grupy na wybrany kurs, zadatek i wszystkie dalsze płatności na poczet wybranego kursu, zostają zwrócone na numer konta Kupującego.

8. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego kursu i zwrotu płatności w terminie 14 dni od daty zakupu.

9.  Akcja obejmuje również zaproszenia OPEN. Zaproszenie OPEN oznacza możliwość wskazania przez Obdarowaną/Obdarowanego kursu, w którym chciała/by wziąć udział. Wyboru należy dokonać do dnia 31 grudnia 2021 roku.

10. Kupujący lub Obdarowany w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres. Wolne miejsca można sprawdzić pod numerem telefonu +48 697 301 804.

11. Informacje na temat Akcji udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl oraz na fanpage’u Maszyny do Pisania https://www.facebook.com/MaszynaDoPisaniaPl

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

4. Na wszystkie pytanie odpowiadamy mailem, prosimy o kontakt: maszyna@maszynadopisania.pl

Jeśli w ciągu 48 h nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny 697 301 804.

III. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania”, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP 764 179 43 45

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne) oraz w usprawiedliwionych celach Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania, zgodnie z informacją na stronie https://www.maszynadopisania.pl/polityka-prywatnosci/

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.

3. W ramach realizacji usług, dane osobowe Nabywcy zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania. W tym wypadku będą to np. wykonawcy oraz dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych oraz do zachowania ich poufności.

4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, do przedawnienia roszczeń związanych usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu oraz ewentualnych reklamacji.

5. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia ich usunięcia lub przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Nabywca może skontaktować się z administratorem danych osobowych, pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl

7. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

CLOSE
CLOSE