Regulamin akcji “Wyjątkowy prezent na Święta”

REGULAMIN AKCJI “WYJĄTKOWY PREZENT NA ŚWIĘTA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji Wyjątkowy prezent na Święta (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47,  zwana dalej Organizatorem.
 2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji  (zwana dalej Kupującym).
 3. Akcja rozpoczyna się 16 listopada 2020 r. i kończy się dnia 6 grudnia 2020 r. o godzinie 23:59 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych do zakupu drogą elektroniczną i dotyczy następujących kursów:

Kursy online:
– Podstawy pisania z  Robertem  Małeckim – zobacz program kursu >>
– Podstawy pisania z  Małgorzatą Wardą – zobacz program kursu >>
– Wstęp do powieściopisarstwa z  Łukaszem  Orbitowskim – zobacz program kursu >>
– W kobiecym kręgu (poziom I) z Małgorzatą Wardą – zobacz program kursu >>
– Sprawdź, dokąd prowadzi królicza nora (poziom I) –  kurs pisania dla dzieci i młodzieży  z Małgorzatą Wardą – zobacz program kursu >>
– Reportaż (poziom I) z Marcinem Kąckim – zobacz program kursu >>
– Jak kłamać skutecznie i mieć z tego frajdę – kurs pisania opowiadania kryminalnego (poziom I) z Martą Guzowską – zobacz program >>
– Zakochaj się w swoim bohaterze (poziom I) z Martą Guzowskązobacz program kursu >>
– Czary-mary i coś jeszcze – kurs pisania prozy dziecięcej (poziom I) z Agnieszką Urbańską – zobacz program kursu >>
– Groza, thriller i horror (I poziom) z Arturem Urbanowiczem – zobacz program kursu >>
– Powieść kryminalna dla średniozaawansowanych z  Mariuszem Czubajem – zobacz program kursu >>

Kursy stacjonarne w Warszawie
– Podstawy pisania z Izą Szylko (zajęcia w dni powszednie lub w weekendy) – zobacz program kursu >>

 1. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 3 niniejszego regulaminu, w ciągu 5 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres  maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest do opłaty kursu zgodnie z ceną podaną na stronie z programem wybranego kursu.

Dane do wpłaty:

IDEA BANK

NUMER KONTA

35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania
Zbożowa 15/47
87-100 Toruń 

tytułem:   (nazwa kursu)

 1. Kupujący, po opłaceniu kursu, otrzyma do dnia 21 grudnia 2020 r., pod podany w wiadomości e-mail adres pocztowy, zaproszenie na wybrany kurs w wersji drukowanej wraz z wybraną przez nas książką nauczyciela, u którego wykupił miejsce na kursie.
 2. Paczki wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.
 3. W przypadku nieodbycia się kursu z powodu niezebrania się grupy na wybrany kurs, całość wpłaconej kwoty zostaje zwrócona na podany przez Kupującego numer konta.
 4. Jeśli Kupujący sam zrezygnuje z zakupionego kursu, płatność nie zostaje zwrócona.
 5. Akcja obejmuje również zaproszenia OPEN. Zaproszenie OPEN oznacza możliwość wskazania przez Obdarowanego kursu, w którym chciałby wziąć udział. Wyboru należy dokonać do dnia 31 grudnia 2020 roku. Kupujący musi jednak wybrać autora książki, która ma być dołączona do zaproszenia OPEN.
 6. Kupujący lub Obdarowany w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres. Wolne miejsca można sprawdzić pod numerem telefonu +48 697 301 804.
 7. Kupujący ma zagwarantowaną cenę zakupu kursu obowiązującą do końca 2020 roku. 
 8. Informacje na temat Akcji  udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl oraz na fanpage’u Maszyny do Pisania https://www.facebook.com/MaszynaDoPisaniaPl

II. POZOSTAŁE

 1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.
 4. Na wszystkie pytanie odpowiadamy mailem, prosimy o kontakt: maszyna@maszynadopisania.pl
  Jeśli w ciągu 48 h nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny 697 301 804.

III. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania”, ul. Zbożowa 15/47, 87-100 Toruń, NIP 764 179 43 45
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne) oraz w usprawiedliwionych celach Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania, zgodnie z informacją na stronie https://www.maszynadopisania.pl/polityka-prywatnosci/
  Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.
 3. W ramach realizacji usług, dane osobowe Nabywcy zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania. W tym wypadku będą to np. wykonawcy oraz dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych oraz do zachowania ich poufności.
 4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, do przedawnienia roszczeń związanych usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu oraz ewentualnych reklamacji.
 5. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia ich usunięcia lub przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 6. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Nabywca może skontaktować się z administratorem danych osobowych, pod adresem maszyna@maszynadopisania.pl
 7. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).
CLOSE
CLOSE