Wyjątkowy prezent

Zastanawiasz się, co podarować bliskiej osobie pod choinkę?

Na święta przygotowaliśmy specjalną, promocyjną ofertę maszynowych kursów.

Możesz wybrać spośród 14 kursów w 5 miastach i otrzymać do 15% rabatu!

5% za WYJĄTKOWY PREZENT

10% za bycie naszą ABSOLWENTKĄ/ABSOLWENTEM

10% za BONUS ZA PRZYJACIELA (przy zapisie dwóch osób, zniżka dla nowych kursantów)

10%  za KARTĘ DO KULTURY (dotyczy kursów w Gdańsku)

My zadbamy o to, aby obdarowana przez Ciebie osoba poczuła się wyjątkowo.

Przygotujemy dla niej imienne zaproszenie, które znajdzie w tym roku pod choinką.

UWAGA! WYJĄTKOWY PREZENT można podarować również sobie :-) Przygotujemy dla Ciebie piękne, imienne zaproszenie!

Wybierz kurs, który chcesz kupić w świątecznym prezencie komuś lub sobie:

REGULAMIN AKCJI “WYJĄTKOWY PREZENT”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Akcji Wyjątkowy prezent (zwanej dalej Akcją), jest Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu, przy ul. Zbożowej 15/47,  zwana dalej Organizatorem.

2. Kupujący – to osoba fizyczna lub firma korzystająca z Akcji  (zwana dalej Kupującym).

3. Akcja  i związana z tym promocyjna sprzedaż kursów rozpoczyna się  20 listopada 2017 r. i kończy się dnia 23 grudnia 2017 r.o godzinie 11:00 lub do chwili wyczerpania miejsc na kursach, o czym Organizator poinformuje chętnych drogą elektroniczną.

4. KURS kupiony w Akcji  objęty jest rabatem w wysokości do 15% (słownie: do piętnastu procent).

5. Rabat w Akcji  wynosi 5% i  sumuje się z następującymi rabatami: 10% rabat dla Absolwenta, 10% za BONUS ZA PRZYJACIELA (przy zapisie dwóch osób, zniżka dla nowych kursantów) oraz 10% dla Posiadaczy KARTY DO KULTURY (dotyczy kursów w Gdańsku)

6. Kursy objęte Akcją to:

PODSTAWY PISANIA (Warszawa)

KURS PROZATORSKI (Wrocław)

PODSTAWY PISANIA (Poznań)

PODSTAWY PISANIA (Gdańsk)

SŁOWO NA WARSZTAT (II poziom Podstaw pisania, Warszawa)

BAJKA, CZYLI NASZA WEWNĘTRZNA OPOWIEŚĆ (Warszawa)

REPORTAŻ (Warszawa)

SCENARIOPISARSTWO – PODSTAWY (Warszawa)

WARTO MIEĆ WŁASNE ZDANIE – KURS DLA MŁODZIEŻY (Warszawa)

STORYTELLING. KRÓTKA OPOWIEŚĆ W TEKŚCIE BLOGOWYM I REKLAMOWYM (Gdańsk)

PISANIE DLA ZAAWANSOWANYCH (Gdańsk)

POWIEŚĆ KRYMINALNA DLA POCZĄTKUJĄCYCH (Warszawa)

KURS Z TECHNIKAMI KRYMINALISTYKI (Piła)

KURS PISANIA PROZY DZIECIĘCEJ (Wrocław)

7. Kupujący kurs w Akcji wymieniony w pkt. 6 niniejszego regulaminu, w ciągu 3 dni od zgłoszenia chęci zakupu na adres  maszyna@maszynadopisania.pl, zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 200 zł brutto.

Dane do wpłaty:

IDEA BANK

NUMER KONTA

35 1950 0001 2006 0797 6429 0002

Maszyna do Pisania

87-100 Toruń

ul. Zbożowa 15/47

tytułem:  zadatek na kurs…..(nazwę kursu)

Zadatek jest wliczany jako część opłaty za kurs.

9. Kupujący, po wpłacie zadatku na wybrany kurs, otrzyma pod wskazany adres e-mail zaproszenie świąteczne w formie elektronicznej gotowe do wydruku z imieniem i nazwiskiem Obdarowanej/Obdarowanego (możliwe jest wpisanie dedykacji)

10. Pozostałą część należności za kurs Kupujący zobowiązany jest wpłacić po otrzymaniu informacji od Organizatora, że kurs odbędzie się zgodnie z planem, najpóźniej tydzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

11.  W przypadku nieodbycia się kursu z winy Organizatora, zadatek w wysokości 200 zł zostaje zwrócony na podany przez Kupującego numer konta.

12. Jeśli Kupujący po wpłacie zadatku zrezygnuje z kursu, zadatek nie jest zwracany.
.
13. Zaproszenie na kurs dotyczy kursów odbywających się w  2018 roku.

14. Akcja obejmuje zaproszenia OPEN. Zaproszenie OPEN oznacza możliwość wskazania przez Obdarowanego kursu, w którym chciałby wziąć udział . Wyboru należy dokonać do dnia 31 grudnia 2017 roku.

15. Kupujący lub Obdarowany w razie braku miejsc na wybrany kurs zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres, w ciągu 24 godzin od chwili wyboru konkretnego kursu.

16. Jeśli Obdarowany lub Kupujący do dnia 31 grudnia 2016 r. nie prześle informacji drogą elektroniczną na jaki kurs się decyduje, Organizator nie gwarantuje miejsca na żadnym z kursów, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

17.  Informacje na temat Akcji  udostępniane są na stronie internetowej www.maszynadopisania.pl, na fanpage’u Maszyny do Pisania.

II. POZOSTAŁE

1. Biorąc udział w Akcji, Kupujący wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: jeżeli wskutek działania siły wyższej prawidłowa realizacji akcji w terminie nie będzie możliwa.

4. Na wszystkie pytanie odpowiadamy mailem, prosimy o kontakt: maszyna@maszynadopisania.pl. Jeśli w ciągu 24 nie otrzymasz odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny 697 301 804.

CLOSE
CLOSE

FreshMail.pl